National Health Insurance Administration Ministry of Health and Welfare

Go TO Content

De WGO-lijdensweg van Taiwan

10 DE HUISARTS| 05 meu 2005| Nr.735


Vorige maand was de minister van Volksgezondheid van Taiwan in ons land om sympathie en steun te winnen voor de zoveelste poging van zijn land, inderdaad een land en niet zomaar een opstandige provincie van de Volksreplibliek China, om een status van waarnemer (naast PLO, de Ridders van Malta en nog enkele "landen") bij de WGO te verkrijgen.

Ofnet Dit jaar zal lukken? Mogelijk heft de anti-secessiewet die door China werdaangenomen een paar ogen geopend,maar vertrouwen op beloften van politici die meer belangstelling hebben voor de commercie met de grootste Aziatische markt dan voor het lot van 23 miljoen Taiwanezen op hun schilderachtige rots in de Chinese Zee,dat brengt geen aarde aan de dijk. De redenen om Taiwan als waarnemer toe te laten zijii legio en oerlogisch,maar niet voor de Chinese communisten die het niet kunnen hebben dat er een stuk van het oude " + String.fromCharCode(39) + "Rijlk van het Midden" + String.fromCharCode(39) + " verloren gaat en zelfs met wapengeweld aan mogelijke dromen van legale onafhankelijkheid een einde willen maken.Maar we laten het wapengekletter voor de betrokken politici,en bekijken de medische kant van de zaak.

paper-3-1
Medisch gezien

Dat er in het wereldwijde net van deWGO een gat van 23 miljoen mensen zit,kan men het best besteinpelen als een medisch-epidemiologische fout,wat de reden ervan ook zij.De argumenten om,wars van alle politieke implicaties, op zuiver medische gronden Taiwan tenminste als waarnemer in deWGO in te schakelen wegen zeer zwaar door. In het eigen charter van deWGO vinden we de volgende bewering:"Elke mens heeft het funda mentele recht op de hoogst bereik bare gezondheidsstandaard, zonder onderscheid van ras,godsdienst, politieke overtuiging en economische of sociale onistaiidiglieden".

Samen met 23miljoen Taiwanezen kunnen we niet anders dan de vraage te Stellen wanneer de WGO zich volgens Het eigen charter zal gaan gedragen.
Dr.Sheng-Mou Hou,orthopedisch Chirurg en Minister van Volksgezondheid, maankte enkele weken terug in Brussel heel duidelijk dat het na SARS en in bange afwachtillg van wat er met de vogelgriep kan gebeuren, hoog tijd wordt om politiek en geneeskunde te scheiden en abstractie te maken van de "one China" politiek.

De redenen,de louter medische Dan,om Taiwan toe te laten in deWGO,een organisatie die ze tronwens mee hielpen opriditen,zijn legio:

Infecties (virale, bacteriele, parasitaire...) kennen geen grenzen, zeker niet meer met de huidige mobiliteit van de mogelijke menselijke vectoren.
De SARS-epidemie heft duidelijk bewezen dat de wereld niet kan vertrouwen op China wanneer het gaat om het signaleren van een "emerging infectious disease".
Taiwan deed dat Wel en signalerde onmiddellijk het vermoeden van SARS zogauw de eerste patienten ontdekt warden.De WGO reageerde niet.
Taiwan is omringd door landen waar vogelgriep heerst en waar al mensen aan de ziekte overleden.Gaat men op Beijing rekenen om de eerste patient in Taipei te melden, of via China reageren op een dergelijke melding?
De kwaliteit van de geneeskunde,de paraatheid van de NGO" + String.fromCharCode(39) + "s en de discipline van de bevolking vormen evenveel troeven voor het bevorderen van de gezondheid in Azie, troeven die de WGO heel goed Gebruiken kan, maar niet benut. De Taiwanese hulpverleners waren trouwens bij de eersten om in lndonesie en Sri Lanka daadwerkelijke hulp te bieden. Later werden ze tijdens de conferentie van de”hulpverlenende”landen netjes buiten gehouden.

paper-3-2

De harde leerschool

Taiwan heeft een harde leerschool doorgemaakt en daarin geleerd hoe het zihizelf kan behelpen,want door de"Wereld"-gezondheidsorgamsatie werden ze keer op keer feestelijk in de steek gelatin.De epidcniie met rotavirus waarbij vele kinderen aan diarree overleden is een bekend voorbeeld. Minder bekend is de aardbeving in Jiji,op 21 September 1999,met een groot aantal doden en gewonden.
De ingezakte tempel (zie foto) staat er nog steeds als een zwijgende getuige
en op die plaats van bet overbevolkte eiland heerst nog steeds een veelzeggende stilte.

De volgende uitdaging was de SARSepidemie in 2003.Na het eerste geimporteerde geval in maart, kwamen er eind april een aantal nosocomiale infecties onder liet personeel van het Hoping Ziekenhuis in Taipei, dat prompt onder quarantaine gesteld werd.Wetende dat ze in hoofdzaak op zichzelf konden rekenb bond Taiwan de strijd aan, en dat met goed gevolg.Het rapport dat de CDC van Taipei daarover samenstelde, meldt dat er na 5 juli 2003, toen het laatste geval ingevoerd werd uit Singapore, geen patienten met SARS meer gediagnosticeerd werden.Na Hoping volgden nog twee andere ziekenhuizen, en het bleek dat vooral het medisch personeel dat zich enorm ingezet had bij de SARS-opvang,uiteindelijk ook door de ziekte aangetast werd.

Uit dat drama werd ecliter een preventiecampagne tegen infectieziekten geboren om u tegen te zeggen. In havens en luchthavens,openbare gebouwen en scholen werd ieders lichaamstemperatuur gemeten, ook die van de Eerste Minister Chen Shui-Bian. Die maatregel geldt nu niet meer, maar kan onmiddellijk terug geactiveerd worden. Quarantaine-afdelingen met samen meer dan 2.000 bedden in speciale kamers onder negatieve druk,kunnen instaan voor de opvang van patienten. Elk ziekenhuis met een dergelijke afdeling kan volledig afgezonderd van de buitenwereld opereren gedurende zestig dagen. Er werd ondertussen in Taiwan ook een SARS-test ontwikkeld die reeds na enkele uren een antwoord geeft.

Het Hoping ziekenhuis in Taipei,waar de meeste nosocomiale patienten verzorgd warden,kan nu bogen op een volledig ingerichte en afgezonderde quarantaine afdeling (zie foto" + String.fromCharCode(39) + "s).Taiwan is daarmee perfect voorbereid om de volgende plaag,die van over de Straat van Formosa of van ergens anders in het land toekomt,het hoofd te bieden. De ondervinding die ze daarbij opgebouwd hebben,zou de andere landen van Azie uiteraard ten goede kunnen komen,vragen volstaat.Ruim laat kwam er toch wel steun uit de USA, waar de specialisten hebben moeten toegeven dat de Taiwanezen hun huiswerk heel behoorlijk gemaakt hadden.

Maak dezelfde fout niet nog eens

De WGO krijgt deze maand voor de zoveelste Keer het verzoek om Taiwan toe te laten als waarnemer, een status waarvoor men niet eens de status van "land" hoeft te hebben.Wij hopen uiteraard dat dit jaar gezond verstand en het recht op gezondheid het zullen halen van de communistische onbliigzaamheid en de dollartekens in de ogen van de Europeanen.Hoe cynisch kunnen ze nog zijn met Taiwan wel als volwaardig lid van WTO en begin dit jaar nog de gastheer van een conferentie van de IHR(International Health Regulations),om de ricchtlijnen inzake Infectieziekten aan te passen.Mijn tante Bertha weet ook dat de WGO een onderdeel van de UNO is ,maar betekent dat ook dat je het recht op gezondheid van een de facto democratisch land met 23 miljoen zielen met de voeten moet blijven treden?Laten we redelijk blijven. ■Dr:P.Scbrooten